Finansowanie

pobrane.png

Proponuję Państwu udział w nieodpłatnych zajęciach, które finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Oferta skierowana jest do kobiet – warszawianek.

Do skorzystania z finansowania uprawniają kobietę:

– zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m. st. Warszawy – może być dowód osobisty z adresem zameldowania (meldunek partnera nie ma znaczenia),

– pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub pobyt 
w noclegowni, z którą Urząd m. st. Warszawy podpisał właściwą umowę,

– rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m. st. Warszawy.

Na pierwsze zajęcia proszę przynieść dowód tożsamości.