top of page

RODO

Informacje o RODO

Administratorem Twoich danych jest podmiot Usługi Pielęgniarsko-Położnicze, Działalność Dydaktyczna, Magdalena Witkiewicz z siedzibą pod adresem: ul. 29 Listopada 18/41, 00-465 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7361197275, REGON: 014849530. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: magdawitkiewicz@o2.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane
na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); masz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze pod adresem: ul. 29 Listopada 18/41, 00-465 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: magdawitkiewicz@o2.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez podmiot Usługi Pielęgniarsko-
-Położnicze, Działalność Dydaktyczna, Magdalena Witkiewicz w ramach zawieranych z Tobą umów.

bottom of page