top of page

Cennik

Detail of stethoscope. Doctor woman with white coat and stethoscope._edited.jpg

 

PROWADZENIE PORODU W DOMU

a. 5500

Położna pozostaje w miejscu porodu przez co najmniej 2 godziny od jego zakończenia, sprawując opiekę nad klientką i noworodkiem we wczesnym połogu.

 

Cena obejmuje 2 wizyty domowe po porodzie, jeśli poród odbył się w domu,
nie później niż w 14. dobie połogu.

WIZYTA W PLANOWANYM MIEJSCU PORODU

b. 250

Wizyta odbywa się przed rozpoczęciem porodu, najczęściej ok. 36-37 tygodnia ciąży.

 

W trakcie wizyty ma miejsce uzupełnienie dokumentacji medycznej, podpisanie umowy o świadczenie usług położniczych okołoporodowych i ustalenie zasad współpracy w okresie okołoporodowym i w trakcie porodu.

DODATKOWA WIZYTA DOMOWA PO PORODZIE

c. 250-400

Wizyta odbywa się, jeśli w opinii położnej i/lub klientki jest ona konieczna.

 

Jest to wizyta domowa, w miejscu porodu.

DODATKOWA OPŁATA ZA KAŻDĄ GODZINĘ PRACY W MIEJSCU PORODU

d. 350

 

Opłata dotyczy sytuacji, w której położna przybyła do klientki i sprawowała opiekę
w trakcie porodu, ale nie zakończył się on w domu.

 

Opłata zostaje naliczona, jeśli poród rozpocznie się w domu, ale będzie konieczność transferu do szpitala przed urodzeniem się dziecka.

 

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy 4000 zł,

bez względu na czas pracy położnej.

Naliczenie tej opłaty wyklucza pobranie opłaty opisanej w pkt a.

DODATKOWA OPŁATA ZA DOJAZD DO MIEJSCA PORODU

e. 3 zł/km

 

Opłata dotyczy sytuacji, gdy planowane miejsce porodu znajduje się dalej niż 40 km
od centrum Warszawy.
Za centrum Warszawy przyjęto Pałac Kultury i Nauki i od
tego punktu liczona jest odległość do miejsca porodu najszybszą i najkrótszą trasą. Trasa omawiana jest z klientką i wymaga akceptacji obu stron. Opłata dotyczy każdej położnej obecnej przy porodzie.

 

WIZYTA W CIĄŻY W GABINECIE POŁOŻNEJ

f. 150-250

 

Opłata dotyczy każdej wizyty, którą klientka odbywa w gabinecie położnej.

USŁUGA INDYWIDUALNEJ OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NA TERENIE CMŻ 

przy ul. Żelaznej 90 w Warszawie


W razie wystąpienia Patologii Porodu i konieczności kontynuowania Porodu
w szpitalu, Klientka ma możliwość skorzystania z usługi indywidualnej opieki
okołoporodowej położnej na terenie CMŻ w Warszawie przy ul. Żelaznej 90.

Warunkiem skorzystania z tej usługi jest wcześniejsze podpisanie stosownej umowy, której realizacja jest  dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem indywidualnej opieki okołoporodowej na trenie CMŻ.

W opisanej sytuacji naliczana jest również opłata opisana w pkt d.

WIZYTA PEDIATRY PO PORODZIE

OPŁATY W LABORATORIUM

SZCZEPIENIA DZIECKA

ZAKUP IMMUNOGLOBULINY anty-D

Klientka ponosi opłaty związane z konsultacją pediatry po Porodzie, opłatami
w laboratorium, jeśli konieczne jest wykonanie badań jej lub dziecka w trakcie
Porodu lub Połogu, szczepieniami Dziecka, ewentualnym zakupem immunoglobuliny anty-D

bottom of page