top of page

Współpraca z położną

Prowadzenie ciąży u położnej zgodne jest ze szczegółowym schematem wizyt opisanym w obowiązującym  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej a także z "Modelem opieki nad kobietą

i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym w praktyce pozaszpitalnej" opracowanym przez Sekcję Położnych Niezależnych przy

Stowarzyszeniu Dobrze Urodzeni. 

bottom of page